Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

D-dimer, ugrušci i COVID-19

Veliki broj studija ali i klinička opažanja su već potvrdila da je infekcija sa SARS-CoV2 virusom jako trombogena, tj. pogoduje nastanku ugrušaka. Po kliničkim studijama, preko 30% pacijenta razvija neku od trombotskih komplikacija od kojih je svakako najopasnija plućna tromboembolija.


Smatra se da virus pogoduje nastanku ugrušaka kroz mogućnost da inficira direktno stanice krvnih sudova putem ACE receptora na njima ali su svakako i drugi mehanizmi bitni.

Iz ovog razloga, praćenje pacijenata sa COVID-19 rutinski uključuje i monitoring parametara koagulacije kroz mjerenja D-dimera, fibrinogena, protrombinskog vremena (PT), INR te aktiviranog pacijalnog tromboplastinskog vremena (aPTT). Ove parametre je potrebno mjeriti na početku bolesti te svakih 48 sati kod pacijenata sa srednje teškom ili teškom kliničkom slikom.


U liječenju pacijenata sa poremćcajima koagulacije imamo tri pristupa:

  1. profilaktička ili preventivna terapija

  2. parcijalna antikoagulacija

  3. puna antikoagulacija za pacijente sa najtežom kliničkom slikom.


Ukljucivanje i odabir lijekova koji se koriste za ovu komplikaciju je moguć isključivo uz nadzor i praćenje ljekara. Trajanje antikoagulacije za pacijente koji razviju trombotske komplikacije je od sšest sedmica do tri mjeseca a nekada, u zavisnosti od drugih nalaza, može biti produženo i duže.

61 views

Recent Posts

See All