Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

Giht – nekada ne baš laka dijagnoza

Kada čujemo nekoga da se žali na bol u zglobu na nozi, prva asocijacija je obično

giht što je naročito rasprostranjeno mišljenje među starijim. Djelimično su u

pravu, naime, pojava naglog bola koji obično zahvati prvi metatarzofalangealni

zglob (zglob koji spaja nožni palac sa stopalom), a koji je praćen crvenilom,

otokom i bolom koji maksimum dostiže kroz šest do dvanaest sati najčešće jeste

giht.

Međutim, ono što pacijenti obično ne znaju jeste da stvari u medicini nikada nisu

tako jednostavne. Sličnu sliku daje i bolst nakupljanja kalcijevih kristala koja ima

potpuno drugačiji način liječenja i ne odgovara na terapiju koju dajemo za giht. Iz

ovog razloga je zlatni standard za bilo koje monoartikularno oboljenje (oboljenje

koje zahvata samo jedan zglob) aspiracija i uzimanje uzorka tečnosti za analizu

zlatni standard.

Faktori koji govore u prilog tome da se radi o gihtu jesu muški spol, konzumacija

piva ili drugog alkohola u periodu prije napada, upotreba diuretika (tiazida) te

povećana vrijednost mokraćne kiseline u krvi. Važno je naglasiti da povećana

mokraćna kiselina u krvi nije nužna za epizodu gihta te da normalna vrijednost

ovoga parametra ne isključuje dijagnozu.

Kada potvrdimo da se radi o gihtu, postavlja se pitanje šta uraditi i koju terapiju

propisati? Naravno, kao i kod svakog stanja koje uključuje jak bol, terapiju

možemo podijeliti u onu trenutnu te dugotrajnu. Kako samo ime kaže, trenutna

terapija ima za cilj da eliminiše bol i smanji dalju akumulaciju kristala mokraćne

kiseline. Najčešći lijek koji našu pacijenti dobiju od svojih ljekara jeste

Alopurinol, ali ovaj lijek može pogoršati bol ukoliko se daje kao prvi

medikament.

U dugročnoj terapiji, potrebno je pažnju posvetiti svim onim faktorima rizika koji

mogu da dovedu do nastanka gihta te prestati sa konzumacijom alkohola,

promijeniti lijekove za hipertenziju ukoliko je napad nastao pod terapijom

tiazidima te kontrolisati vrijednosti mokraćne kiseline. Naravno, evaluacija

pacijenata sa gihtom nije kompletna ukoliko nismo ispitali da li je došlo do

oštećenja bubrega (tzv. uratna nefropatija) te je na ovaj aspekt bolesti potrebno

takođe obratiti pažnju.

Za sve naše pacijente, najvažnija stvar koju trebaju zapamtiti iz ovoga članka

jeste da svako oboljenje zglobova koje pogađa samo jedan zglob, zahtijeva

aspiraciju zglobne tečnosti za postavljanje konačne dijagnoze, te da stvari nisu

jednostavne čak ni kod oboljenja za koja se smatra da se relativno lako

kontrolišu.

3 views