Promologo_edited_edited.png
  • Promo&CME

Kako se sigurno vratiti vježbanju nakon infekcije COVID-19

Nakon što pacijenti koji su imali COVID-19 nemaju simptoma najmanje 7 dana, ljekari mogu procijeniti rizik za započinjanje režima vježbanja i pomoći im da polako započnu, savjetuje novo istraživanje.


Smjernice o tome kako kliničari mogu pacijente sigurno uputiti na vježbanje nakon infekcije COVID-19 virusom daje doktor BMJ David Salman, MBBS, akademski klinički saradnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na Imperial College u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo, i njegove kolege u radu objavljenom u januaru 2021 godine.


Oni preporučuju četverofazni pristup onima koji su imali blagu do umjerenu COVID-19 kliničku sliku.

Autori se fokusiraju na pacijente koji su imali dugotrajnu neaktivnost, ali koji nemaju trajne posljedice nakon preležane bolesti.

Pacijenti koji imaju trajne simptome ili koji su imali ozbiljnu kliničku sliku tokom COVID-19 ili historiju srčanih komplikacija trebali bi daljnju kliničku procjenu, napominju autori. Ali u suprotnom, vježbanje obično može započeti s najmanje 2 sedmice odmora.


Rad se zasniva na analizi trenutnih dokaza, konsenzusnih izjava i praktičnog iskustva istraživača u medicini sporta i vježbanja, rehabilitaciji i primarnoj zaštiti.


Incidencija ozljeda miokarda ili trombembolijskih komplikacija nakon blagog ili umjerenog COVID-19 u zajednici "trenutno nije poznata, ali se smatra da je niska", kažu oni.

"Stoga je potreban balans između ometanja ionako neaktivne populacije da se bavi fizičkim aktivnostima na preporučenim nivoima korisnim za njihovo zdravlje i potencijalnog rizika od srčanih ili drugih posljedica za malu manjinu", pišu autori.


Intenzitet vježbanja u prve dvije sedmice

Autori predlažu postupni pristup s minimalno 7 dana u svakoj fazi koji započinju s laganim intenzitetom najmanje 2 sedmice.


Korištenje skale Borgove ocjene percipiranog napora (RPE), napominju autori, može se pomoći pacijentima da nadgledaju koliko naporno treniraju i pomoći im u odabiru aktivnosti.

Pacijenti ocjenjuju otežano disanje i umor na skali od 6 (bez napora) do 20 (maksimalni napor).

Autori preporučuju 7 dana u prvoj fazi "aktivnosti sa izuzetno niskim intenzitetom napora (RPE 6-8)", uz vježbe fleksibilnosti i disanja. Aktivnosti mogu uključivati ​​kućanske zadatke i lagano vrtlarenje, hodanje, istezanje i vježbe za ravnotežu ili jogu.

Faza 2 bi trebala uključivati ​​7 dana aktivnosti malo povišenog intnziteta (RPE 6-11), poput hodanja i lagane joge, povećavajući 10-15 minuta dnevno na istom nivou RPE koliko tolerancija dozvoljava. Na ovom nivoa osoba bi trebala biti u stanju da bez poteškoća održi cjelovit razgovor tokom vježbi, napominju autori.


Faza 3 može uključivati ​​intervale od dva petominutna bloka brzog hodanja, penjanja i spuštanja stepenicama, trčanja, plivanja ili vožnje biciklom - odvojenih blokom oporavka. U ovoj fazi preporučuje se RPE od 12-14, a pacijenti bi trebali biti u mogućnosti održati razgovor tokom aktivnosti. Pacijenti trebaju dodavati interval dnevno koliko tolerancija dopušta.


Posljednja faza radi koordinaciju, snagu


Aktivnosti u fazi 4 trebaju doprinjeti razvoju koordinacije, snage i ravnoteže - aktivnosti poput trčanja, ali u različitim pravcima. Ova faza također može uključivati ​​vježbe s tjelesnom težinom ili kružni trening, ali vježbe ne bi trebale biti teške.U bilo kojoj od faza, autori pišu: "Pacijenti bi trebali nadgledati bilo kakvu nesposobnost da se oporave 1 sat nakon vježbanja i sutradan, nenormalno disanje, abnormalni rad srca, pretjerani umor ili letargija i markere mentalnog bolesnog zdravlja. "
39 views

Recent Posts

See All