Promologo_edited_edited.png
  • Promo&CME

Kako spriječiti bolesti srca i krvnih žila?

Updated: Feb 1

Pročitajte bilo koji članak o prevenciji kardiovaskularnih bolesti i naučit ćete da su glavni faktori rizika dob, spol, rasa, pušenje, povišen krvni pritisak, visoka razina lipida u krvi, dijabetes, metabolički sindrom, pretilost i neaktivan životni stil.

Da li ste se ikada zapitali utječe li svaki faktor rizika u istoj mjeri?

Odgovor je negativan. Svi faktori rizika od kardiovaskularnih bolesti nisu jednaki.”Više od polovine, gotovo tri četvrtine, rizika od kardiovaskularnih bolesti odfređuje se spolom, dobrom i rasom”, kaže preventivni kardiolog dr. Luke Laffin.“Ostali faktori rizika dodaju određenu vrijednost, ali ne onoliko koliko mislite.”


Rizik od kardiovaskularnih bolesti raste s godinama

Pušenje, povišen krvni pritisak, povišen nivo lipida u krvi, dijabetes, metabolički sindrom, gojaznost i nekativan životni stil poznati su kao modificirani faktori rizika.

Njihov utjecaj na srce može se umanjiti određenim prilagodbama načina života ili uzimanjem određenih lijekova. Starost, spol i rasa poznati su kao nemodificirani faktori rizika. Ne mogu se mijenjati. Od ove tri, starenje ima najveći utjecaj na rizik od kardiovaskularnih bolesti, čak i ako su svu drugi faktori rizika pod kontrolom”, objašnjava dr. Laffin. “Faktori rizika poput visokog krvnog pritiska i visokog holesterola imaju tendenciju da povećaju rizik, ali oni ne igraju veliku ulogu kao starenje.”


Vaganje vašeg rizika

Utjecaj četiri ključna faktora rizika koji se ne mogu mijenjat na kardiovaskularne bolesti bio je predmet nedavne studije u časpodisu Circulation. Istraživači su procijenili doprinos visokog nivoa lipida u krvi, visokog sistolnog krvnog pritiska (SBP), dijabetesa i pušenja na ukupni razvoj bolesti koronarnih arterija i prema starosti na više od 22 600 odraslih osoba bez kardiovaskularnih bolesti starosti od 45 do 84 godine, koje su učestvovale u četiri nacionalne studije sponzorirane od strane Instituta za srce, pluća i krv. Nalazi su bili pomalo iznenađujući.

“Studija je pokazala da su neki faktori rizika važniji do drugih”, kaže dr. Laffin.

Pojedinačno, svaki faktor rizika imao je manje utjecaja na sposobnost predviđanja srčanog ili drugog kardiovaskularnog događaja kako su sudionici odrastali. Međutim, visoki SBP i visoki holesterol bili su toliko rašireni da se njihov doprinos nije mogao predvidjeti. Istraživači su utvrdili da bi se broj srčanih udara znatno smanjio da je svaki sudionik spustio SBP na normalu i LDL holesterol za 30%.

Šta ovo znači za vas ?

Ako imate više faktora rizika od kardiovaskularnih bolesti kada ste mlađi, oni snažniji mogu predvidjeti da ćete imati kardiovaskularni događaj nego ako ih razvijete u starijoj dobi.

“Visoki nivo SBP-a povećat će rizik s godinama, ali ne u istoj mjesti kao SBP kod nekoga mnogo mlađeg“, kaže dr. Laffin. To ne umanjujen važnost glavnih faktora rizika u bilo kojoj dobi. “Svi faktori rizika za kardiovaskularne bolesti su važni. Ako ih imate, definitivno će povećati rizik”, kaže on. Budući da ne možete vratiti svoje godine, bilo bi pametno učiniti sve kako biste smanjili rizik od kardiovaskularnih bolesti kako odrastate.


A to znači:

  • Prehrana zdrava za srce.

  • Kontroliranje težine.

  • Održavanje normalnog krvnog pritiska.

  • Optimizacija nivoa šećera u krvi.

  • Pazite da su vaši nivoi holesterola u normalnim granicama. “Rizik od kardiovaskularnih bolesti povećat će se bez obzira na to što radite, tako da morate kontrolisati promjenjive faktore rizika”, kaže dr. Laffin.

18 views

Recent Posts

See All