Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

Ketogena dijeta u kontroli epilepsije

Updated: Jan 14

Epilepsija predstavlja oboljenje koje je karakterizirano postojanjem abnormalnog žarišta u mozgu koje ima mogućnost spontanog električkog pražnjenja što za posljedicu ima gubitak funkcije toga dijela mozga a dosta često i disfunkciju preostalih dijelova ukoliko se napad proširi na druga područja.


Vjerovatno nema puno oboljenja koje sa sobom nose jaku socijalnu komponentu kao što to nosi ova bolest. Porodice su jako opterećene dijagnozom, život se mijenja iz korijena i neizvjesnost sljedećeg napada sa sobom nosi teško breme po pacijenta ali i po njegove najbliže.


Terapija za epilepsiju je znatno napredovala u posljednjim godinama i na tržištu se nalazi veliki broj lijekova sa različitim mehanizmima djelovanja, neki čak i sa nepoznatim mehanizmom djelovanja. Za pacijente koji ne odgovore adekvatno na medikamentoznu terapiju, na rasolaganju se nalaze druge invazivne opcije kao što su implantacija vagusnog stimulatora ili hirurški zahvat koji je, kao i medikamentozna terapija, doživio veliki napredak u posljednjim godinama sarazvojem operativnih procedura. Na žalost, i pored svih ovih dostignuća, oko 20% pacijenata sa epilepsijom nastavlja imati napade uprkos uvođenju dva, tri a

nekada i više lijekova za kontrolu epilepsije. Ovi pacijenti često imaju jako tešku kliničku sliku, povlače se iz svakodnevnih aktivnosti, napuštaju posao te su porodice ovih pacijenata u dosta teškom položaju što dodatno nameće finansijske i druge limite u liječenju ove bolesti.


Modifikacija prehrane je nešto što nije dovoljno objašnjeno pacijentima kod nas ali i u svijetu. Takozvana ketogena dijeta ima mogućnost smanjivanja broja epileptičkih napada do 50% dok za određene tipove epilepsije, broj napada se smanjuje i do 90%. Pod ketogenom dijetom se smatra prehrana u kojoj najveći broj kalorija u organizam dolazi iz masti dok se bjelančevine i ugljikohidrati unose u minimalnim količinama. Na ovaj način, metabolizam u organizmu se prebacuje na sagorijevanje masnih kiselina kao izvora energije što za posljedicu ima stvaranje ketona, susptanci koje slobodno prolaze barijeru i ulaze u mozak odakle potiskuju glukozu kao dominatan izvor energije. Prevođenje pacijenata na ketogenu dijetu je dosta zahtjevan zadatak i obično se prehrana modificira po protokolu kroz početno trajanje od četiri dana. Iako je ketogena dijeta izuzetno uspješna u kontrolisanju napada, ona ipak nije idealna iz objektivnih razloga –dugotrajna prehrana po ovoj šemi može ubzati nastanak aterosleroze, dovesti do

gojaznosti ukoliko kalkulacija kalorija nije pažljivo urađena i niza drugih.


Uprkos svemu navedenom, brojna udruženja pacijenata sa epilepsijom sve češće traže detalje oko prevođenja na ovaj tip prehrane obzirom da nalaze rizike ovakve prehrane sasvim prihvatljivim u odnosu na život sa svakodnevnim epileptičkim napadima.

7 views

Recent Posts

See All