Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

Kontrola pacijenata s karcinomom

Updated: Jan 12

Pacijenti sa dijagnozom karcinom jako često pate od niza simptoma koji remete kvalitet života. Pored bola, najčešći prisutni simptomi koje srećemo kod pacijenata sa karcinomom su malaksalost, gubitak apetita, mučnina, povraćanje, zatvor i otežano disanje.

Iako je terapija samog karcinoma od velikog značaja, te je sa razvojem novih lijekova dovela do dramatičnog porasta u broju izliječenih i kontrolisanih slučajeva, terapija simptoma koji prate karcinom je od jednako važnog značaja. Po studijama koje su provođene na pacijentima, većina opisuje težinu gore nabrojanih simptoma koa umjerenu ili tešku i, ukoliko se isti brzo ne kontrolišu, dovode do brzog pada u kvalitetu života. Samo neki od ovih simptoma su

uzrokovani karcinomom, dok je veliki broj simptoma rezultat naše terapije koji koristimo u liječenju maligne bolesti.


Učestalost simptoma kod pacijenata sa karcinomom je sljedeća:

  • bol 89% pacijenata;

  • malaksalost 69% pacijenata;

  • slabost 66% pacijenata;

  • gubitak apetita 66% pacijenata;

  • mučnina 60% pacijenata;

  • zatvor 52% pacijenata;

  • gušenje 50% pacijenata;

  • povraćanje 30% pacijenata.

Tretman ovih simptoma je od velikog značaja a sam postupak evaluacije ovih pacijenata uključuje nekoliko bitnih koraka. Prije svega, ljekar se mora interesovati za postojanje specifičnih simptoma. Studije su pokazale da jako mali broj pacijenata sam prijavljuje postojanje ovih smetnji na kontrolnom pregledu.

Sljedeći korak je sastavljanje liste prioriteta; jedan pacijent može imati više simptoma te je potrebno identificirati onaj koji je pacijentu najveće opterećenje. Nikakva terapija nije moguća ukoliko ljekar ne razumije patofiziologiju poremećaja, tj. mehanizam bolesti. Na primjer, pacijent sa karcinomom možeimati mučninu i povraćanje kao rezultat postojanja tumorske mase u želudcu, kao rezultat povećanog kalcija u krvi, upale jednjaka, postojanja metastaze u mozgu koju prati povećanje intrakranijalnog pritiska ili se može raditi o nusefektu opijata koje često koristimo za kontrolu jake boli kod ovih pacijenata.

Kontrola simptoma je dosta kompleksan korak kod pacijenata sa karcinomom ali je svakako od velikog značaja, naročito ukoliko imamo na umu puno bolju prognozu ovih pacijenata u posljednjim godinama te hroničnu, dugotrajnu, prirodu bolesti kod velikog broja oboljelih.

3 views

Recent Posts

See All