Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

Krvarenje u mozgu

Updated: Jan 14

Moždani udar u običnom shvatanju predstavlja zatvaranje krvnog suda u glavi što za posljedicu ima oštećenje odgovarajućeg dijela mozga što je poznato kao moždani udar. Ovaj tipičan slijed dešavanja može nastati kao posljedica stvaranja ugruška unutar samog krvnog suda na mjestu zatvaranja, ili ugrušak može doći da neke druge lokacije, najčešće iz srca, i naglo zatvoriti krvni sud.

Nastanak simptoma se obično kod ova dva tipa moždanog udara razlikuje gdje kod prvog tipa neurološki deficit i simptomi nastaju postepeno, kroz period od nekoliko sati dok je tipičan nastanak druge varijante (tzv. embolijskog udara) karakteriziran naglim nastankom simptoma.


Sa terapijskog aspekta, nema bitnijih promjena u liječenju i obije ove slike udara podliježu konvencionalnom liječenju gdje prognozu, kao i terapijske opcije direktno odlučuje vrijeme od nastanka tegoba do prezentacije u zdravstvenoj ustanovi.


Međutim, postoji i treća varijanta moždanog udara koja se naziva intracerebralna hemoragija ili krvarenje u mozgu. Ovaj tip moždanog udara je karakteriziran izljevom krvi u mozak i nastankom deficita i simptoma koji u potpunosti odgovaraju prethodno opisanim varijantama moždanog udara. Postoji više faktora rizika koji povećavaju opasnost nastanka izljeva krvi u mozak ali su svakako najveći hipertenzija kod mlađih osoba te specifično oboljenje intrakranijalnih krvnih sudova koje se naziva cerebralna amiloidna angiopatija. Nekoliko je interesantnih razlika između intracerebralne hemoragije i drugih tipova moždanog udara. Prije svega, hipertenzija (visok pritisak) predstavlja faktor rizika kod mlađih osoba ali ne i kod starijih. Kod starijih najveći faktor rizika predstavlja nakupljanje bjelančevine pod nazivom amiloid u krvnim sudovima. Ova bjelančevina povećava propusljivost krvnih sudova u mozgu i na taj način povećava rizik nastanka moždanog krvarenja. Interesantan je i podatak da niska vrijednost holesterola i masnoća u krvi predstavlja faktor rizika za nastanak intracerebralnog krvarenja. Iz ovoga razloga, upotreba lijekova za obaranje masnoća je kontraindikovana kod pacijenata sa ovim tipom moždanog udara.


Na žalost, prognoza nakon intracerebralnog krvarenja je dosta lošija od prognoze kod pacijenata sa ishemičnim moždanim udarom koji je opisan na početku teksta. Intracerebralna hemoragija predstavlja podtip moždanog udara koji ima najveću mogućnost dramatičnog pogoršanja u prvih 24 sata od nastanka. Da bi problem bio još kompleksniji, lijekovi koji se obično daju u prevenciji ili liječenju ishemijskog moždanog udara, poput warfarina i sličnih, povećavaju rizik nastanka moždanog krvarenja. Postoje određene razlike u zavisnosti od toga u kojem dijelu mozga krvarenje nastaje i od toga može zavisti i konačna prognoza. Liječenje ovih pacijenata je timski rad u kojem su uključeni neurohirurg, neurolog, internista te po potrebi anesteziolog. Naravno, kao i kod drugih stanja u medicini, najbolji način liječenja jeste prevencija gdje je potrebno posvetiti veliku pažnju kontroli faktora rizika i adekvatnoj terapiji hipertenzije te drugih oboljenja čije postojanje može pacijenta uvesti u nastanak ovog oboljenja

10 views

Recent Posts

See All