Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

Lijekovi kao uzrok bolesti

Updated: Jan 12

Na žalost, veliki broj lijekova koje koristimo svaki dan u liječenju najkompleksnijih oboljenja imaju i drugu stranu. Pored njihovog pozitivnog djelovanja, postoje drugi efekti na organizam pacijenta koji lijekovi mogu izazvati sami, ili češće, u kombinaciji sa drugim lijekovima.


Ovaj problem u našoj sredini nikada nije dobio pažnju koju zaslužuje iako su simptomi ko posljedica određene terapije relativno čest razlog posjete ljekaru u razvijenim zemljama. Da problem bude još veći, obično su oni pacijenti sa težim oboljenjima i velikim brojem lijekova upravo oni koji razvijaju ove smetnje. Naravno, postavljanje ove dijagnoze je dosta kompleksno i zahtijeva veliko znanje i iskustvo od strane ljekara koji tretira samog pacijenta.


Kako je broj lijekova koji mogu izazvati ove smetnje jako velik, u medicini smo podjelili kliničke slike intoksikacije na tzv. toksidrome, tj. kliničke slike koju su u biti jako slične za određene grupe i klase lijekova. Tako se u praksi srećemo sa opioidnim toksidromom, sedativno-hipnotskim toksidromom, simpatomimetičkim toksidromom, itd. Postojanje toksidroma u biti označava skup kliničkih simptoma i znakova koje karakteristično izaziva određena grupa lijekova. Prepoznavanje ovih toksidroma je izuzetno značajno jer se na taj način smanjuje lista potencijalnih lijekova ili supstanci kao uzročnika bolesti kod određene osobe kod koje smo posumnjali na intoksikaciju, a sa druge strane, usmjereva se dalja evaluacija i način liječenja.


Ne smijemo zaboraviti da lijekovi u organizmu imaju interakcije sa drugim lijekovima te da podliježu metabolizmu, obradi od strane samog tijela. Takođe, mehanizmi izbacivanja lijeka iz tijela i njegovo zadržavanje u organizmu su podložni međusobnim uticajima između različitih lijekova.


Da pokušamo malo našim čitaocima da ilustrujemo intoksikacije kroz kliničke slučajeve. Pacijent koji ima depresiju i troši lijekove za njih može dobiti lupanje srca, nemir, konfuzno ponašanje kao posljedica prekomjernog nakupljanja supstance u mozgu. Srčani bolesnik koji troši nekoliko različitih tableta za sindrom srčanog popuštanja može dobiti lako zamaranje i gušenje kao posljedica poremećaja metabolizma kalija isključivo kao rezultat međusobnog djelovanja lijekova koje uzima.


Ono što je najveći problem jeste da se na ove stvari često ne posumnja te pogrešna intervencija kod ovih pacijenata može dramatično pogoršati njihovo, ionako loše, zdravstveno stanje.

Svi pacijenti koji troše lijekove za određenu bolest, a razvijaju određene simptome koji se ne uklapaju u kliničku sliku bolesti, ili jednostavno nemaju neko racionalno objašnjenje, moraju sa svojim ljekarom razmotriti opciju intoksikacije ili međusobnog, neželjenog djelovanja lijekova, kao uzrok problema koje ispituju.

4 views

Recent Posts

See All