Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

Mjerenje reaktivnosti krvnih sudova u mozgu

Updated: Jan 14

Svakodnevno se susrećemo sa pacijentima kojima se predlaže uraditi pregled pod nazivom transkranijalni Doppler. Ovaj pregled je izuzetno koristan kod evaluacije poremećaja cirkulacije u mozgu iz više razloga. Prije svega, radi se o neinvazivnom pregledu koji se vrši putem ultrazvučnog aparata, mjerenja se mogu uzimati više puta, sama pretraga sa sobom ne nosi rizike i može se ponavljati više puta tokom liječenja i evaluacije samog pacijenta kroz tok njegove bolesti.


Pretraga se izvodi kroz takozvane ultrazvučne prozore kojima se dobija prikaz svih arterijskih krvnih sudova na različitim dubinama te se na taj način stiče kompletna slika o cirkulaciji mozga. Pretraga je izuzetno korisna kod stanja poput tranzitorne ishemične atake, moždanog udara, subarahnoidne hemoragije te niza drugih. Razvoj tehnologije je doveo do usavršavanja ove pretrage te je tako razvijena studija koju u medicini zovemo vazomotorna reaktivnost (VMR).


Studija vazomotorne reaktivnosti se bavi ispitivanje fiziološkog ponašanja artrijskih krvnih sudova u mozgu prilikom stimulacije. Naime, pri djelovanju određenih supstanci, arterije u mozgu imaju mogućnost skupljenja ili širenja što predstavlja njihovo normalno, fiziološko ponašanje. Izostanak ovakvog odgovora predstavlja patološko stanje i ukazuje napotrebu terapijskog djelovanja kod pacijenata sa cerebrovaskularnim bolestima. Studija vazomotorne reaktivnosti se izvodi na isti način kao i TCD uz određene modifikacije prilikom uzimanja mjerenja na srednjoj cerebralnoj arteriji. Smanjena vazomotorna reaktivnost predstavlja faktor rizika za nastanak moždanog udara ili druge cerebrovaskularne komplikacije.


Interesantna upotreba studije vazomotorne reaktivnosti jeste kod evaluacije pacijenata sa glavoboljama. Kod ovih pacijenata, ključna diferencijalno dijagnostička dilema jeste da li se radi o migreni ili nekom drugom tipu glavobolje. Ispitivanja su pokazala da pacijenti sa migrenoznim glavoboljama imaju poveću reaktivnost krvnih sudova tako da se ova pretraga danas sve češće koristi kod evaluacije pacijenata koji imaju nespecifične glavobolje obzirom da se povećana reaktivnost tipično susreće kod migrenoznih bolesnika. Takođe, studija se dosta često traži u preoperativnoj pripremi pacijenata sa ranijim cerebrovaskularnim inzultom gdje je potrebna precizna procjena preoperativnog rizika od nastanka drugog udara.

6 views

Recent Posts

See All