Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

Moždani udari nepoznatog uzroka

Updated: Jan 12

Pod nazivom «kriptogeni» moždani udari i tranzitorne ishemične atake (TIA) podrazumijevamo one kod kojih ne postoji očigledan uzrok njihovog nastanka iz podataka koje dobijemo od pacijenta te kod kojih ne pronađemo oboljenje na karotidnim arterijama vrata ili srčanu aritmiju, stanja koja mogu dovesti do udara.


Kod ovih pacijenta, jedan relativno čest uzrok nastanka moždanog udara Jeste tzv. patentni foramen ovale (PFO). Kod ovoga stanja se radi o postojanju defekta na membrani koja dijeli lijevu srčanu pretkomoru od desne. Ovaj poremećaj je povezan sa nastankom kriptogenih moždanih udara iz rozloga što pravi put mojim ugrušci iz venskog sistema mogu ući u arterijski krvotok i napraviti emboliju. Danas se PFO primarno isključuje kod mlađih osoba koje su razvile moždani udar, međutim, poremećaj postoji kod oko 30% populacije starije od tridest godina. Dijametar ovoga defekta obično varira i kreće se izmeu 1 i 19 mm.


Pojava potrebe za identifikacijom ovoga stanja je usko bila povezana sa razvojem tehnika kojima je moguće jednostavno zatvoriti ove defekte. detekcija je pokušana na više načina ali se kroz vrijeme trankranijalni Doppler pokazao kao najpreciznija metoda sa osjetljivosti oko 90% dok je transezofagealni ultrazvuk srca (ultrazvučni pregled srca koristeći sondu koja se guta) precizan u svega 60% slučajeva.


Sam test se izvodi relativno jednostavno i uključuje injekciju kontrastnog sredstva u venu koje se zatim detektuje TCD pregledom u moždanoj cirkulaciji. Kroz test se vrše određene radnje koje imaju za cilj pojačan transport ontrastnog sredstva kroz defekt, a sve u cilju njegove lakše identifikacije.

Klinička indikacija za PFO testiranje se postavlja kod pacijenata sa TIA ili moždanim udarom kod kojih:

  1. Nije pronađeno postojanje suženja karotidnih arterija veće od 50% na strani gdje je nastao udar;

  2. Nije pronađena atrijalna fibrilacija ili drugo srčano oboljenje koje je sklono stvaranju ugrušaka;

  3. Kod onih kod kojih predviđamo da ćemo se odlučiti na zatvaranje PFO ukoliko ga pronađemo

Dodatne indikacije za TCD testiranje ovoga poremećaja uključuju određene pacijente sa migrenom, prolaznom globalnom amnezijom, abscesom mozga te pacijente sa perifernim embolizacijama.

6 views

Recent Posts

See All