Promologo_edited_edited.png
  • Promo&CME

"MOJA KLINIKA" - Formular za brže izdavanje nalaza za pacijente s COVID-19

MOJA KLINIKA - U našem kliničkom radu sa COVID 19 pacijentima , masovan broj oboljelih koji traže naše usluge je zahtijevao usvajanje prijemnog i terapijskog protokola gdje je izdavanje nalaza pacijentu sigurno jedan od najbitnijih komponenti ali i onaj koji oduzima najviše vremena ljekaru koji pregleda ovu skupinu oboljelih.


Sa željom da skratimo vrijeme izdavanja nalaza a istovremeno zadrzimo vrhunski kvalitet usluga po kojima je Moja Klinika poznata, Prim. Dr Emir Talirević zajedno s timom "Moje Klinike" razvio je sopstveni karton oboljelih pacijenata koji pacijenti koriste tokom svoje bolesti te putem njega ljekar jednostavno prati progresiju COVID 19, a sa druge strane pacijent ima jasan uvid u terapiju.


Ovim putem ga stavljamo na raspolaganje svim drugim kolegama i zdravstvenim ustanovama jer je nama dramatično ubrzao obradu ovih pacijenata.

COVID 19 Patient Chart MOJA KLINIKA
.pdf
Download PDF • 136KB

188 views

Recent Posts

See All