Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

Novi lijekovi za kontrolu dijabetisa

Updated: Jan 12

Sigurno je da u medicini postoje više ili manje zastupljena oboljenja ali su rijetka ona koja su raširena poput dijabetesa. Po podacima Američke Asocijacije za Dijabetes (ADA), 25,8 miliona djece i odraslih u Americi boluje od ove bolesti sa oko 1,9 miliona novih slučajeva koji se dijagnostikuju svake godine.


O načinu postavljanja dijagnoze te o komplikacijama koje ova bolest izaziva u svome toku

je bilo govora u više različitih tekstova. Danas bi pokušao pacijentima objasniti načine kojima se dijabetes pokušava liječiti. Naravno, kao i u drugim područjima medicine, ni terapija za dijabetes, upros velikog broja lijekova koji nam stoje na raspolaganju, nije savršena. Osnovni problem sa donedavno raspoloživim lijekovima jeste njihovo neselektivno djelovanje u smislu obaranja vrijednosti šećera u krvi, ne uzimajući u obzir da različita ishrana, stres i drugi faktori bitno utiču na osnovnu vrijednost koju nalazimo kod pacijenta.

Iz ovih razloga, česte su svakodnevne oscilacije šećera u krvi, te ono što je mnogo opasnije, česti su padovi ovih vrijednosti pod uticajem lijekova. Neki od grupa lijekova imaju potencijal da izazovu i po život opasne padove šećera u krvi, do vrijednosti koje su u mogućnosti da pacijente uvedu u komatozno stanje.


Istraživanja su poazala da u organizmu postoje hormoni koji se nazivaju inkretini. Ovi hormoni se luče od strane gastrointestinalnog trakta pod uticajem glukoze u hrani i imaju mogućnost da selektivno povećaju lučenje inzulina, čak i prije nego glukoza u hrani uđe u našu cirkuaciju. Nakon niza godina ispitivanja, medicina je pronašlja način da iskoristi ove supstance u liječenju dijabetesa kroz dvije nove grupe lijekova: tzv GLP 1 agoniste i DPP 4 blokatore.


Iako nazivi zvuče konfuzno, prva grupa lijekova, GLP-1 agonisti, imaju djelovanje koje odgovara

djelovanju inkretina, tj. povećavaju količinu inzulina u organizmu pod uticajem glukoze.


Druga grupa lijekova, DPP4 blokatori, sprečava razgradnju inkretina koje naš organizam normalno proizvede pod uticajem hrane bogate šećerom.


Na ovaj način, ovi lijekovi pacijentima pružaju sasvim novu dimenziju načina kontrole njihovih oboljenja sa lijekovima koji praktički prate kretanje glukoze u krvi i pojačavaju efekat kako ove koncentracije rastu. Prednost ovih lijekova leži dodatno u činjenici da ih ovaj način djelovanja čini relativno sigurnim u smislu izazivanja hipoglikemija (padova vrijednosti šećera u krvi). Njihovo eventualno uključivanje u liječenje dijabetesa mora biti obavljeno pod ljekarskim nadzorom te se konačna doza kao i kombinovanje sa drugim lijekovima provodi kroz period od nekoliko sedmica.

1 view

Recent Posts

See All