Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

Oštećenje kičmene moždine

Updated: Jan 12

U svakodnevnoj kliničkoj praksi, dosta se često srećemo sa pacijentima koji imaju simptome ozljede kičmene moždine.Kako se radi o nervnom tkivu, bez mogućnosti regeneracije, brza dijagnoza i postavljanje uzroka promjena je od ključnog značaja jer bilo kakva promjena na kičmenoj moždini koja je uzrokovana kompresijom ili pritiskom, problemom sa cirkulacijom ili postojanjem malformacije (prirodne greške) na arterijskim i venskim krvnim sudovima daje jako kratak vremenski period za intervenciju i bilo kakav neurološki deficit i gubitak funkcije, nakon 24 sata postaje trajan.


Naravno, postoje i druga oboljenja poput metaboličkih, endokrinih ili upalnih oboljenja, gdje prognoza nije nužno ovako sumorna ali je u početku dosta teško biti siguran da se radi o njima ukoliko nije provedena kompletna dijagnostika i obrada.


Simptomi i znaci oštećenja kičmene moždine (u medicini poznato kao mijelopatije) se dijele na one koji su sigurni, vjerovatni te oni za čije objašnjenje najvjerovatnije treba ispitivati drugi dio centralnog nervnog sistema. Tipična prezentacija oboljenja kičmene moždine jeste nagli ili postepeni gubitak određenih nervnih funkcija koji se kod upalnih oboljenja stabilizira najduže nakon tri sedmice od početka. Ukoliko simptomi postoje i nakon tri mjeseca, najčešće se radi o tumorima kičmene moždine, malformacijama krvnih sudova, sarkoidozi ili varijanti multiple skleroze.


Prva metoda ispitivanja pacijenata jeste kvalitetan neurološki pregled koji ima za cilj da definiše anatomsku lokaciju gdje se neki proces odvija a zatim, kroz analizu kliničke slike, načina nastanaka te pridruženih simptoma, da pokuša odgonetnuti o kojem se oboljenju radi. Ukoliko se nakon neurološkog pregleda posumnja da se radi o oboljenju kičmene moždine, sljedeći korak je uvijek magnetna rezonansa segmenta ili kompletne kičmene moždine.


Nalaz magnetne rezonanse može spadati u jednu od tri grupe:

  1. Proces u kičmenoj moždini koji se širi na prostoru manjem od tri kralješka;

  2. Proces na kičmenoj moždini koji ima ekstenzivnu longitudinalnu progresiju (širi se kroz visinu veću ili jednaku tri kralješka); ili

  3. Prividno uredan nalaz kičmene moždine (u kojem slučaju se ispitivanje usmjerava ka metaboličkim uzrocima, oštećenjima izolovanih puteva što je karakteristično za pacijente sa tumorima ili duralne malformacije arterio-venskih sudova koje se ne prikazuju uvijek jasno na MR pretragama)

Kao i uvijek, kvalitetan pregled predstavlja 80% dijagnoze i snimanje magnetne rezonanse bez ovoga prethodnog po svim kliničkim ispitivanjima ne daje adekvatne rezultate, kako u liječenju tako i u prognozi ovih pacijenata.

6 views