Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

Od kada imam COVID-19 i zašto je to bitno?

Piše Prim. Dr Emir Talirević


Jedan jako bitan problem sa kojim se srećemo u kliničkoj praksi jeste definicija početka infekcije sa SARS-CoV2. Najveći broj ljekara (ali i pacijenata) su upoznati da pogoršanje kliničke slike koje može da nastupi u sklopu COVID 19 i obično započinje između 8 i 12 dana bolesti.


Međutim, povećan opseg testiranja asimptomastkih osoba koje se obično prijavljuju na test je rezultirao ranijim dobijanjem pozitivnog nalaza što je kod ovih pacijenata stvorilo pogrešnu impresiju trajanja bolesti.


Jako je bitno napomenuti da trenutak dobijanja pozitivnog PCR testa ili nekog drugog brzog antigenskog testa ne korelira nužno sa trajanjem bolesti. Važno je da pacijenti budu pod ljekarskim nadzorom kroz čitav period ove opasne bolesti, bez obzira da li se radi o blagim, prodromalnim simptomima ili komplikacijama koje mogu da nastupe i dosta nakon što je tretman osnovne prezentacije ove bolesti nastupi.

Ovdje je jako bitno skrenuti pažnju na rizik trombotskih komplikacija koje se mogu desiti i po izlječenju pacijenta ali također i akutno bubrežno oštećenje koje se dosta često ne očekuje. I naravno, jako je bitna komunikacija sa ljekarom kojem ćete prijaviti svaku promjenu u Vašem zdravstvenom stanju, bez obzira koliko ista bila minorna.

Ne zaboravite da liječenje COVID-19 nisu samo lijekovi i suplementi već i pravilan unos tečnosti, hrane, adekvatno obaranje temperature te kontrola drugih oboljenja ukoliko ih imate, naročito dijabetesa čija loša kontrola može da dramatično ugrozi uspjeh liječenja pacijenata sa COVID 19.PROMO&CME

COVIDINFO je resurs kliničkog znanja koji služi pacijentima i ljekarima i pruža  informativne članke, protokole i najbolje prakse utemeljene na konsenzusu svjetskih stručnjaka i najnovijih medicinskih informacija.

Kontakt

Tešanjska 24a

71000 Sarajevo

PROMO&CME

emina@mojaklinika.ba

Društvene mreže

Partneri projekta

© 2021 by PROMO&CME