Promologo_edited_edited.png
  • Promo&CME

Poremećaji srčanog ritma - srčane aritmije

Updated: Jan 14

Neprekidan rad srca omogućen je stalnim stvaranjem nadražaja u dijelu desne predkomore srca koji se zove sinusni čvor. Nadražaj se sa tog mjesta širi kroz. predkomore, specijalni mišićni snop vlakana nazvan Hisov snop, sve do ćelija srčanog mišića lijeve i desne komore.


Ovi električni impulsi nastali u srcu omogućuju rad srca u vidu grčenja (sistole) ili opuštanja srca (dijastole) 60-80 puta u minuti. Ubrzani srčani rad preko 100 u minuti zove se sinusna tahikardija i najčešće je posljedica vansrčanih činioca: fizičkog napora, psihičke napetosti, povišene tjelesne temperature, povećane aktivnosti štitaste žljezde, preteranog unosa kofeina, alkohola, nikotina.


Usporen srčani rad ispod 50 u minuti zove se sinusna bradikardija i najčešće je posljedica dobre fizičke utreniranosti, smanjene funkcije štitaste žlezde, žutice, starenja i dejstva nekih lekova (digitalis, betablokatori, verapamil, diltiazem i dr.).


Uzrok nastanka


Srčane aritmije nastaju usljed poremećaja u stvaranju ili provođenju nadražaja u srcu ili istovremeno oba poremećaja. Uzroci koji dovode do srčanih aritmija mogu se podjeliti u tri grupe: bolesti srca, bolesti drugih organa i opšti poremećaji. Bolesti srca su: koronarna bolest srca (angina pektoris, infarkt miokarda), zapaljenjski procesi u srcu, slabost srčanog mišića, srčane mane i dr. Bolesti drugih organa su: bolesti pluća, bolesti centralnog nervnog sistema, bolesti bubrega, bolesti endokrinih žljezda (najčešće štitaste žljezde) i bolesti gastrointestinalnog trakta. Opšti poremećaji su različite infekcije i toksična stanja, gubitak minerala ili tečnosti iz organizma, efekti nekih lijekova, naročito digitalisa, diuretika i nekih lijekova za liječenje srčanih aritmija (Kinidin, Flekainid i dr.). Značaj srčanih aritmija je dvojak. Prvo, mogu da smanje efikasnost srčanog rada i do 30%. To se odnosi na srčane aritmije sa ubrzanim srčanim radom. Drugo, mogu da budu uzrok iznenadne srčane smrti u slučaju pojava treperenja komora (fibrilacija komora).


Dijagnoza


Dijagnoza srčanih aritmija se postavlja na osnovu kliničkog pregleda bolesnika, EKG-a, ehokardiograma, 24-časovnog posmatranja EKG-a (Holter EKG), testova opterećenja i eventualno elektrofiziološkog ispitivanja srca i koronarografije.


Podela aritmija i njihovo lečenje


Prema porijeklu srčane aritmije mogu biti iz predkomora (atrijalne) i komora (ventrikularne). Sa gledišta liječenja ova razlika je značajna iz dva razloga:

  • atrijalne aritmije su manje opasne za bolesnika

  • različit je pristup liječenju

Najčešći poremećaji srčanog ritma su prevremeni srčani otkucaji (ekstrasistole). Mogu nastati u predkomorama ili komorama. Predkomorske ekstrasistole se često javljaju i kod zdravih ljudi. Mogu biti preteča treperenju i lepršanju predkomora. Ne zahtjevaju ljiečenje. Beta blokatori (Inderal, Presolol, Atenolol) se mogu prepisati ako su ekstrasistole praćene neprijatnim senzacijama. Ventrikularne ekstrasistole se takođe javljaju kod zdravih ljudi, ali i kod bolesnika sa koronarnom bolešću srca, slabošću srčanog mišića, arterijskom hipertenzijom, gubitkom kalijuma i kao posledica neželjenih efekata nekih ljiekova (digitalisa, antiaritmika). U liječenju ventrikularnih ekstrasistola treba ukloniti uzrok koji je do njih doveo. Kod zdravih ljudi liječenje nije potrebno. Davanje malih doza betablokatora može da smanji neprijatne senzacije koje bolesnici često osećaju, a i da spreče pojavu težih aritmija. Treperenje predkomora (Arrhvthmia Absoluta, Fibrilatio atriorum) je jedna od najčešćih srčanih aritmija. Javlja se kod osoba sa koronarnom bolešću srca, slabošću srčanog mišića, bolešću mitralnog zalistka (posebno mitralnoj stenozi), povećanoj funkciji štitaste žlezde, bolestima srčane kese (perikarda). Kod jednog broja bolesnika uzrok se ne može otkriti. Za liječenje koje je neophodno, važno je da se ubrzani srčani rad uspori primjenom digitalisa, betablokatora ili verapamila i da se daju antikoagulantni lijekovi (Farin, Sintrom) da se spriječe tromboembolijske komplikacije (moždani udar, zapušenje arterija nogu, slezine, bubrega i dr.). Primjena antikoagulantnih lijekova zahteva stalnu kontrolu krvi (određivanje protrombinskog vremena-INR) da bi se primjenila odgovarajuća doza lijeka. INR trba da bude od 2-3. Najteži poremećaj srčanog ritma su ubrzanja rada komora (ventrikularna tahikardija) i treperenje komora (ventrikularna fibrilacija). Najčešće se javljaju u akutnom infarktu miokarda i nestabilnoj angini pektoris. Zaštita od ponovljenih napada ovih aritmija postiže se liječenjem koronarne bolesti srca, prije svega uklanjanjem ishemije srčanog mišića produvavanjem koronarnih arterija ili hirurškom revaskuarizacijom srčanog mišića. Od lijekova se primenjuju betablokatori, Amiodaron kao i ugradnja automatskog defibrilatora.4 views

Recent Posts

See All