Promologo_edited_edited.png
  • Promo&CME

Razumijevanje Papa nalaza

Piše : Dr. Jelena Šehović, specijalista patohistološke anatomije


Jako često se u kliničkoj praksi srećemo sa pitanjima šta znači PAPA nalaz i kako ga

interpretirati. Ovaj elementarni pregled u ginekologiji sadrži više dijelova gdje svakako

prvi predstavlja opisni dio samog uzorka I u njemu se srećemo sa više pato-anatomskih

termina koji su: Displazija, CIN, CIS i SIL te ASCUS i AGCUS.

Sve ove promjene su jasno definisane Bethesda klasifikacijom, pa ćemo pokušati

pojasniti šta svaka stavka znači:

Displazija

Displazija predstavlja stanje u kojem se stanice grlića maternice svojom veličinom i

drugim promjenama razlikuju od normalnih epitelnih stanica ovoga područja, ali još

uvijek nisu postale karcinomske. Međutim, stanice sa displazijom imaju povećani

potencijal da postanu karcinomske. S obzirom na stepen promjena ove stanice mogu biti

blago, umjereno ili teško promijenjene te shodno tome razlikujemo tri stepena

displazije: blaga, umjerena i teška displazija.

CIN, CIS i SIL

CIN ( što u prevodu znači cervikalna intraepitelna neoplazija) predstavlja zamjenski

termin za displaziju, gdje stadij CIN promjena definiše debljina postojanja displazije u

tkivu. Na ovaj način razlikujemo CIN I (gdje promjene zahvataju do 1/3 debljine

epitelnog presjeka i u biti odgovaraju je blagoj displaziji), CIN II (promjene zahvataju do

2/3 debljine epitelnog presjeka i odgovaraju umjerenoj displazija) te CIN III (promjene

zahvataju više od 2/3 debljine epitelnog presjeka kada govorimo o teškoj displaziji).

Promjene koje zahvataju cijelu debljinu epitelnog presjeka, ali ne probijaju bazalnu

membranu koja razdvaja epitel od vezivnog tkiva zovemo karcinomu in situ (CIS). CIS je

pravi karcinom ali je, za razliku od invazivnog karcinoma, ograničen samo na epitel pa

nema sposobnost metastaziranja. U Papa-nalazu se umjesto pojmova displazija i CIN

najčešće koristi termin skvamozna intraepitelna lezija (SIL), koji takođe odgovara

opisanoj displaziji grlića maternice, gdje SIL niskog stepena (LSIL od engl. low grade)

odgovara CIN-u 1, a SIL visokog stepena (HSIL od engl. high grade) uključuje CIN II, CIN

III i CIS.

ASCUS i AGCUS

ASCUS (od engl. atypical squamous cells of undetermined significance) i AGCUS (od engl.

atypical glandular cells of undetermined significance) su termini koje čessto srećemo u

PAPA nalazu a označavaju atipične skvamozne (pločaste) odnosno žljezdane stanice

neodređenog značaja. Ovi termini se koriste kada patolog uoči pojavu netipičnih

skvamoznih i/ili žljezdanih stanica koje ne ispunjavaju kriterije za displaziju, CIN ili SIL.

Ukoliko ove atipične stanice imaju karakteristike zbog kojih se ne može isključiti

mogućnost da se radi o malignim stanicama, koriste se termini ASCUS-H (od engl.

atypical squamous cells of undetermined significance - cannot exclude HSIL) i AGCUS-H

(od engl. atypical glandular cells of undetermined significance - favor neoplastic).

3 views

Recent Posts

See All