Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

Ultrazvuk srca kod pacijentica sa karcinomom dojke

U posljednjih nekoliko godina, intenzivna upotreba hemoterapije u liječenju malignih oboljenja je dovela do razvoja nove podoblasti u internoj medicini i kardologiji - kardio-onkologije.

Ova podoblast se bavi prevashodno negativnim uticajem hemoterapije ali i drugih modaliteta liječenja malignih oboljenja na rad srca i srčanu funkciju. Vjerovatno najpopularnija pretraga sa kojom se (na žalost) brojne pacijentice susreću jeste ultrazvučni pregled srca kod pacijentica sa tzv. HER2 pozitivnim karcinomom dojke.
Ehokardiografija ili evaluacija srčane funkcije se predlaže kod pacijentica koje primaju terapiju sa HER2 antagonistima sa ciljem rane detekcije oštećenja srčanog mišića te, konsekventno, zaustavljanja započete terapije.


Pitanje je da li zaista sve pacijentice zahtijevaju tako rigoroznu kontrolu?

Ukoliko pretražimo postojeću literaturu, vidjeti ćemo da se oštećenja srčanog mišića javljaju uglavnom kod pacijentica koje su praralelno sa HER2 antagonistima primali i lijekove iz grupe antraciklina. Međutim, kombinovanje ove dvije grupe lijekova je dosta dugo rijetka pojava u kliničkoj praksi radi razvoja drugih medikamenata. Sa novim kombinacijama lijekova, pojava srčanog oštećenja je postala značajno rjeđa pojava koja se uglavnom sreće kod pacijentica (ili pacijenata) sa već postojećim oboljenjem srčanog mišića. Na žalost, medicina još uvijek nije napravila reviziju svojih preporuka pa se ove pacijentice često snalaze da dođu do neophodnog ultrazvučnog pregleda srca. Realnost je da se vodeći svjetski eksperti slažu da bi ultrazvuk srca kod pacijentica koje nemaju antracikline u svojoj terapijskoj kombinaciji trebao biti rezervisan samo za pacijentice koje imaju prethodno neko srčano oboljenje ili kod kojih je rizik razvoja srčane bolesti radi postojanja neke druge bolesti povećan.


Neophodno je napomenuti da zaustavljanje HER2 antagonista kod pacijentica sa karcinomom dojke pozitivnim na ove receptore dramatično pogoršava njihovu prognozu.

Iz toga razloga, neophodne je pažljivo procijenti kod kojih pacijentica je ultrazvuk srca potreban te je odluku o nastavku terapije primarno nužno donositi na osnovu statusa osnovne bolesti u ukupne prognoze kod pacijenta.

Recent Posts

See All